Hur vi arbetar.

   

Din väg till en tryggare framtid med eget boende.


Extencia AB
Malmö.

Hur arbetar vi?

Målgrupper:
Vuxna 18+, beroende, utanförskap och ensamkommande.
Alla placeringar föregås med ett gemensamt möte med handläggare, klient och oss.
Tillsammans utvecklar vi realistiska utförandeplaner med tydliga riktlinjer/innehåll.
De olika målgrupperna kommer INTE att placeras i gemensamma lägenheter.De punktinsatser vi bedriver utöver våra tillsynsprogram är t.ex: Vid pågående missbruk, att med hjälp av läkare sjukskriva klienten som då istället kan/ska delta i dagliga samtal/behandling/återfallsprevention. 
Beroende på vilken typ av destruktivitet klienten utvecklat fördelar vi adekvat personal med uppdaterad utförandeplan.
Vi har i personalstyrkan drogterapeuter, familjeterapeuter med sorgbearbetningsutbildning och kriminalitetsutbildning, socionom med steg 1 utb. i psykodynamisk terapi, en av våra kvinnliga terapeuter har erfarenheter av att arbeta med våldsamma relationer, prostitution, mamma barn problematik, kvinnor och kriminalitet och självskadebeteende.


Tillsamman med klient och handläggare utarbetas en konkret utförandeplan. Huvudsyftet med dessa extrainsatser är att undvika akuta utskrivningar!


Vi gör ev. arbetsplatsbesök hos arbetsgivare, delta i utvecklingssamtal med skola, vilket är den förmodade dagliga sysselsättning hos de som är18-20 år.
Vi gör också noggrann planering/budget ang. ekonomi tillsammans med klient. Hjälper dem att vid behov fylla i ansökan om uppehälle, hyra med mera till Malmö kommun.
Dock är målet självförsörjning!

Vi kommer också vid behov att vara med vid de myndighetsbesök klienten kallas till ang. sin situation.

 

Vi har dagligt bemannat kontor på markplan alldeles i närheten av alla lägenheter. Vi arbetar med ett starkt uppbyggt tillsyns/kontrollsytem. Bemanningen kommer att anpassas efter klienternas scheman vilket betyder att kontoret är öppet varje dag & tidig kväll. Utöver detta finns 3 journummer klienten kan ringa vid akuta problem.
Hembesöken sker både spontant och enligt uppgjort schema.

 

Möjlighet till repetition av tidigare insatser kan t.ex. vara regelbundna enskilda samtal, återfallsprogram med terapeutiska samtal, riktade mot det specifika problemområde som återaktiverats.
Läxhjälp och förberedelser till kommande prov. Kontakt med sjukvård och tdl. Gemensamma aktiviteter i Malmös utbud av nöjen, idrott, kultur och föreningsliv. Detta för att stimulera nya intresseområden.

 
Vi är ett litet företag som är snabba till individuella åtgärder som har för avsikt att omedelbart bryta pågående destruktiva mönster.

 

Självklar transparens med täta kontakter/träffar med handläggande kommun/handläggare.
Rapportering sker skriftligen varje månad.

 

Fördelen med denna form av boende är att klienterna får andrahandskontrakt & därmed referenser.
Alla mantalsskrivs på befintlig adress. Det betyder att vi kan skola in dem i betydligt större omfattning/trygghet, med långsiktiga mål. 
Klienterna kan planera för en framtid i Malmö och därmed stimuleras att bygga upp hälsosamma kontaktnät, delta i idrottsklubbar & föreningar och få stabilitet i sina framtida planeringar.  

Vi har arbetat i 16 år med utslussboende under de former vi ovan beskrivit som kontrollerat boende med väldigt goda resultat.
Vid fler frågor så ring gärna oss.


Vi som arbetar på Extencia är samma nyckelpersoner som drivit HVB sedan 2003, Arbetsgruppen består av både män och kvinnor, en socionom, tre terapeuter med särskild kompetens kring kriminalitet, sorg, familj, utsatta kvinnor och återfall.