Din väg till en tryggare framtid med eget boende.


Extencia AB

MalmöExtencia

Vi är ett rutinerat personalteam som bedriver ett kvalitativt stödboende och har 25 års lång erfarenhet av arbete med nedanstående målgrupper. Teamets utbildning och kunskap är socionom, psykodynamisk terapi, alkohol/drogterapeut, fam. & anhörig problematik, kriminalitetsutbildning, våld i nära relationer, självskadebeteende, återfallsprevention.


Extencias mål och vision är att klienten ska hitta sin egen förmåga och styrka att hantera sitt liv på ett konstruktivt sätt. Att klienten arbetar för att hitta eget boende, sysselsättning, fritidsaktivitet, tillhörighet, bekvämt deltagande i sociala sammanhang och kunskap om sin egen problematik och dess lösningar.


Vår målgrupp

Vi erbjuder stödboende med behandlingsinsatser för 18+ män och kvinnor som befinner sig i utsatt social situation.


* Missbruk av alkohol och droger

* Spelberoende

* Kriminalitet

* Våld

* Självskadebeteende

* Socialt utanförskap

* Lättare psykisk ohälsa
* Konsekvenser av
dysfunktionell bakgrund


Våra boenden

Vi tillhandahåller lägenheter som är belägna centralt i Malmö. Ettor, tvåor och kollektivboenden.


Vårt stöd och behandlingsinsatser

* Hembesök

* Enskilda samtal

* Stöd i vardagen

* Kartläggning av klientens problemområden och utförande av individuell handlingsplan,

   som fortlöpande uppdateras i samarbete med klient, handläggare och Extencia.


Extencias kontor är bemannat vardagar och ligger i närheten av våra lägenheter. Möten mellan klient och Extencia kan anpassas efter myndighetens och klientens behov. Man kan nå personalen dygnet runt på telefon vid akuta situationer.

Kontakt:
Sofielundsvägen 13, 21426 Malmö

040-80625
info@extencia.se