Hem


Din väg till en tryggare framtid med eget boende.


Extencia AB
Malmö.


Välkommen till oss på Extencia: Margareta Magnusson, Mikael Samuelsson, Michael Magnusson & Sandra D.

Vad är Extencia AB?

Vi är ett rutinerat beh.team som tillsammans med socialtjänsten i18 år samarbetat och med framgång slussat ut klienter . Vi bedriver ett kvalitativt kontrollerat boende med förstärkt stöd i Malmö. Målgruppen är främst bostadslösa med beroendeproblematik, utanförskap, lättare psykisk ohälsa & kriminalitet.  Vi har individanpassade program för att matcha de olika problemområden som kan förekomma i ovan nämnda målgrupper. 

Vi har också kompetens att erbjuda individuella insatser för kvinnor som befinner sig i nån form av livskris,  exempelvis våldsamma relationer, kriminella miljöer, dysfunktionella familjerelationer. Man behöver inte ha ett eget missbruk för att delta i något av våra beh.program, utarbetade för just kvinnor.


Alla beh.insatser kan erbjudas separat, utan boende på Extencia men de bör ha annat ordnat boende.

I vårt boende erbjuder ombonade & fullt utrustade hem. Alla inskrivna har möjlighet till daglig personalkontakt. Vårt mål är att på sikt ge våra klienter möjlighet att etablera sig på bostadsmarknaden med eget förstahandskontrakt & självförsörjning.

Vi strävar efter att etablera varje klient till ett liv i frihet från utanförskap, droger eller andra destruktiva livsmönster. För att nå vårt mål utgår vi ifrån ett nära samarbete med handläggande socialsekreterare, klient & personalteam, där vi tillsammans utformar realistiska & individuella handlingsplaner.

Vi arbetar med avhållsamhet från illegala droger & kriminalitet. Hos oss kan man bo i någon månad eller något år beroende på individens situation. Vi arbetar efter ett kvalitetssäkrat innehåll med stor variation på insatser. Vi har lång erfarenhet av bl.a. beroendepersoner, unga vuxna, kvinnor, kriminalvårdsklienter efter frigivning.

Vårt boende erbjuder:
Ett mindre kollektiv med 3-4 boende om såna behov finns. Vidare finns det 10 lägenheter i vilka klienterna kan komma att placeras enskilt eller med en annan klient. I de fall klienter placeras tillsammans är detta för att undvika ensamhet och tristess. Detta sker efter en individuell matchning i samråd med personalgruppen, handläggaren & klienten.


Vi har ett öppet kontor i direkt närhet av lägenheterna för spontana besök utöver de schemalagda träffarna. Det finns även ett joursystem dygnet runt alla årets dagar. Hembesök sker enligt individuell planering, ibland flera gånger per vecka och i vissa fall varje dag. Vi arbetar aktivt med dagliga praktiska rutiner, som inköp, ekonomi, mat och tvätt, fritid & skapa nya kontaktnät. Vi är även behjälpliga i alla myndighetskontakter klienten kan behöva. Vi lägger även stor vikt vid att bistå med hjälp för återskapande av trasiga nära relationer. Klienten är under sin placering väldigt aktiv i sin egen situation och kan påverka den genom regelbundna uppföljningsmöten med handläggare, personal och ev. anhöriga.

 

Vi som arbetar på Extencia är samma nyckelpersoner som bedrivit HVB sen 2003.

Arbetsgruppen består av både män och kvinnor, en socionom, tre terapeuter.


Sidan 2 "hur vi arbetar":


    Exempel på våra lgh. innan inflytt.

20190905_150308
20190905_150301
20190905_150314
20190905_150331
20190905_150337
20190905_150408

Kontakt:
Sofielundsvägen 13, 21426 Malmö

040-80625
info@extencia.se