Home

Extencias stödboende för 18+. Vi bedriver ett etablerat och strukturerat stödboende för klienter remitterade av socialtjänsten. Vårt stödboende har varit igång sedan 2007 och har därmed utarbetat ett fungerade system med tillsyn och stödinsatser.

Vårt upplägg:

I samarbete med handläggare utarbetar vi en realistisk planering som på förhållandevis kort sikt ska göra det möjligt att etablera sig med eget hyreskontrakt i Malmö. Stöttning och praktisk hjälp ingår självklart. Myndighetskontakter, skolarbete el. arbete är också områden vi arbetar med.

Som boende delar man lägenhet med 1-2 andra i samma situation. Detta av flera anledningar. Vi tror att viss gemenskap är viktig. Ensamhet är ett välkänt tillstånd för ökat utanförskap. I boendet sköter de boende hushållet med hjälp av personal som besöker våra boenden 2 ggr/v.Utöver besöken har de boende också möjlighet att själv ringa oss vid behov.

 

Vi är ett etablerat boende för i första hand unga män 18+.

Vi har 6 lägenheter centralt i Malmö, vid Möllevångengstorget.

Möjligheten till fortsatt integration är väldigt goda.

Stort och lätt tillgängligt nätverk av rutinerad personal och kvalitetssäkrade rutiner.

Tillsamman gör vi upp dags och veckorutiner. Vi skapar rutiner för matinköp/tillagning. Planerar gemensamma aktiviteter och vi är behjälpliga att hitta rätt i individuella fritidssysslor. Gymkort kan ingå.

TV rum och fullt utrustad lägenhet där alla har eget rum.

För mer information maila här:

Kontakt: info@Extencia.se

el. 0728-883810