Hur vi arbetar.

   

Din väg till en tryggare framtid med eget boende.


Extencia AB
org.nr: 556634-8214
Din väg till eget boende.

Hur arbetar vi?

Målgrupper:
Unga vuxna, missbruk, utanförskap och ensamkommande 18+.
Alla placeringar föregås med ett gemensamt möte med handläggare, klient och oss.
Tillsammans utvecklar vi realistiska utförandeplaner med tydliga riktlinjer/innehåll.
De olika målgrupperna kommer INTE att placeras i gemensamma lägenheter.De punktinsatser utöver våra standardprogram som vi kan genomföra i boendeplacering är t.ex. vid pågående missbruk att med hjälp av läkare sjukskriva klienten som då istället kan/ska delta i dagliga samtal/behandlings program på Extencias kontor.
Beroende på vilken typ av destruktivitet klienten utvecklat fördelar vi adekvat personal. Vi har i personalstyrkan drogterapeuter, familjeterapeuter med sorgbearbetningsutbildning och kriminalitetsutbildning, socionom med steg 1 utb. i psykodynamisk terapi, kriminolog och utbildad personal i psykiatrisk omvårdnad. Tillsamman med klient och handläggare utarbetas en konkret utförandeplan. Huvudsyftet med dessa extarinsatser är att undvika akuta utskrivningar!


Vi kommer att göra arbetsplatsbesök hos de ev. arbetsgivare som finns. Vi kommer att delta i utvecklingssamtal med skola, vilket är den förmodade dagliga sysselsättning hos de som är18-20 år. Vi gör noggrann planering/budget ang. ekonomi tillsammans med klient. Hjälper dem att vid behov fylla i ansökan om uppehälle, hyra med mera till Malmö kommun.
Dock är målet självförsörjning!
Relevanta ärenden kan t.ex. introduserande kontakt med idrottsklubbar, föreningar och till myndigheter.
Vi kommer också vid behov att vara med vid de besök klienten kallas till ang. ekonomi.

 

Vi har dagligt bemannat kontor på markplan alldeles i närheten av alla boenden. Vi arbetar med starkt uppbyggt tillsyns/kontrollsytem i alla lägenheter, det är vår huvudsyssla. Bemanningen kommer att anpassas efter klienternas scheman vilket betyder att kontoret är öppet varje dag & tidig kväll. Utöver detta finns 3 journummer klienten kan ringa vid akuta problem.
Hembesöken sker både spontant och enligt uppgjort schema.

 

Möjlighet till repetition av tidigare insatser kan vara regelbundna enskilda återfallsprogram med terapeutiska samtal, riktade mot det problemområde som återaktiverats.
Läxhjälp och förberedelser till kommande prov. Kontakt med sjukvård och tdl. Gemensamma aktiviteter i Malmös utbud av nöjen, idrott, kultur och föreningsliv, för att utveckal intresseområden.

 
Vi är ett litet företag som är snabba till individuella åtgärder som har för avsikt att omedelbart bryta pågående destruktiva mönster.

 

Ålder är 18+ om inte placerande myndighet finner att enskilda klienter kan delta i det kontrollerade boendet tidigare efter särskild bedömning.

 

Tills vidare behåller vi vårt HVB tillstånd. Självklar transparens med täta kontakter med handläggande kommun.

 

Den stora fördelen med denna form av boende är att klienterna får andrahandskontrakt, referenser & mantalsskrivs på befintlig adress. Det betyder att vi kan skola in dem i betydligt större omfattning kring ekonomi, eventuell familjeåterförening och med stort eget ansvar på de flesta plan. Klienterna kan planera för en framtid i Malmö och därmed stimuleras att bygga upp hälsosamma kontaktnät, delta i idrottsklubbar och få lugn i sina framtida studieval/yrke. 

Vi har arbetat i 16 år med utslussboende under de former vi ovan beskrivit som kontrollerat boende med väldigt goda resultat.
Vid fler frågor så ring gärna oss.


Vi som arbetar på Extencia är samma nyckelpersoner som drivit HVB sedan 2003, Arbetsgruppen består av både män och kvinnor, en socionom, två terapeuter och en kriminolog som även besitter en
examen i psykiatrisk omvårdnad med inriktning på särskild problematik.

Kontakt:
Claesgatan 10 A, 21426 Malmö

040-80625
info@extencia.se