Behandlingsteam beroende

 

 

Extencia bedriver ett mycket väl utarbetat och beprövat behandlingsprogram för beroendepersoner. Vi är ett mobilt behandlingsteam med 4 personer i teamet. Alla med minst 10 års yrkeserfarenhet av beroendevård. Vi väljer att bedriva programmen i s.k. öppenvårdsregi. Vi kommer till er och utför behandlingsarbete till de individer ni bedömt vara i behov av missbruksinsats.

Extencia beroendebehandling.

Våra program:

Primärbehandling med gruppbaserade insiktsprogram, fördjupad terapi och enskilda samtal som komplement. Behandlingsmetoden har ett proffisionellt utarbetat 12-stegsprogram som fundament.

Inslag av social träning finns vid behov.

Teamet består av 4 erfarna behandlingsterapeuter varav minst 2 kommer att delta dagligen. Vi har arbetat med beroendeproblematiken i 70 år tillsammans, ingen med mindre yrkeserfarenhet än 10 år!

Vi har tillsammans gjort en bedömning av våra tidigare insatser och kommit fram till att ren institutionsvård har fungerat ganska dåligt. Därför erbjuder vi nu våra kompletta behandlingsprogram under begreppet öppenvård.

Vi tror på dagligt struturerat program med varrierat, ibland helt individuellt anpassade insatser/arbetsområden. Även de lediga helgerna är i viss mån schemalagda för att bibehålla utvecklingsprocessen.

Varför är vi 4 olika personer i behandlingsteamet? Jo, för att uppnå ett varrierat och intressant dagligt innehåll.

Vi vet också att bästa resultatet för alla klienter är att erbjuda dem en betydande del av interagerande där deras egna frågor, funderingar och förhoppningar får utrymme att påverka vilka olika teman som ska uppta grupptider, föreläsningar och samtal.

Vi bedriver alltså en kvalitetssäkrad behandling med inplementerade önskningar av klienternas specifika problemområden.

Kontakta oss på: info@extencia.se eller på telefon 040-80624